inDodatki: Analizy BI

 

Zaawansowane analizy i raporty wielowymiarowe.

 

Rozwiązanie dla InsERT.

 

inDodatki - Analizy BI to rozwiązanie Business Intelligence dla systemu InsERT GT oraz Navireo. Aplikacja pozwala na analizowanie oraz raportowanie online (OLAP). W wersji standardowej pracuje w technologii in-Memory, która pozwala na analizy w oparciu o dane rzeczywiste. Rozwiązanie nie wymaga żadnej dodatkowej infrastruktury (sprzętu oraz licencji SQL Server).

 

Aplikacja pozwala obecnie na analizy w pięciu głównych obszarach funkcjonalnych:

  

 

Analizy przedstawiane są w postaci tabeli przestawnej, wykresu lub tabeli przestawnej zintergowanej z wykresem. W ramach aplikacji można tworzyć i zapisywać dowolne warianty (filtrowanie, sortowanie oraz układ raportu) do bazowych predefiniowanych raportów z poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

 

Aby umożliwić w pełni funkcjonalne analizy wbudowano też niedostępne w systemie InsERT GT słowniki: oddziałów (zbiór magazynów) oraz nadgrup towarowych (zbiór grup towarowych z Subiekta GT).

 

Analizy  BI pozwalają  na m.in. następujące analizy niedostępne w Subiekcie GT:

  • sprzedaż zsumowanych grup towarowych w ujęciu miesięcznym z rozbiciem na sprzedawców,
  • sprzedaż według okresów i kontrahentów w jednym zestawieniu,
  • sprzedaż  według okresów i grup towarów oraz towarów w jednym zestawieniu,
  • sprzedaż według okresów i przedstawiciela w jednym zestawieniu.