Detektyw

inDodatki - Detektyw - śledzenie zmian w obiektach systemu InsERT - dodatek do Subiekta GT

 

Program inDodatki - Detektyw to doskonałe narzędzie dla właścicieli firm oraz kierowników, które pozwala na śledzenie i kontrolowanie zmian dokonywanych w dokumentach handlowych, magazynowych, kasowych, operacjach bankowych, blokadzie okresu oraz kartotece kontrahentów, towarów i usług systemu InsERT GT.

 

Program składa się z sześciu modułów:

1.  HANDEL  –  zmiany w  dokumentach handlowych i magazynowych,

2.  KASA I BANK – zmiany w dokumentach kasowych i operacjach bankowych,

3.  BLOKADA OKRESU – założenie, zmiana i usunięcie blokady okresu,

4.  TOWARY    –   zmiany w kartotekach towarów i usług,

5.  CENY – zmiany cen na wszystkich poziomach cen towarów i usług,

6.  KONTRAHENCI – zmiany w kartotekach kontrahentów.

 

inDodatek  - Detektyw  prezentuje szczegółową  historię zmian dokumentów, kartotek  towarów oraz kontrahentów.

 

Podstawowe funkcje inDodatku - Detektyw:

• rejestruje i zapamiętuje operacje edycji i usunięcia dokumentów oraz kartotek wraz z wartościami oryginalnymi i wartościami po zmianie,

• wskazuje użytkownika, który dokonał zmian w dokumentach lub kartotekach,

• określa datę dokonanych zmian,

• w przypadku dokumentów handlowych i magazynowych rejestruje zmiany pozycji znajdujących się na dokumentach (dodanie, edycja i usunięcie pozycji).

 

Dzięki rejestrowaniu zmian blokady okresu możliwe jest łatwe odnalezienie dokumentów, które zostały zmienione pomiędzy jedną a drugą zmianą blokady okresu.

 

Rozbudowane możliwości filtrowania, a także możliwość personalizacji sposobu prezentowania danych dotyczących zmian dokumentów, pozwalają użytkownikowi dostosować wyświetlanie informacji w czytelny dla niego sposób, a także dokonywać odpowiednich analiz.

 

Rozwiązanie to umożliwia wykrycie błędów i pomyłek, jak również działań na szkodę firmy.

 

Uwaga! Przy dużej ilości wprowadzanych zmian istnieje możliwość powiększenia się rozmiaru bazy danych. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu bufora programu inDodatki - Detektyw.