Dotacje unijne PO IG

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 
Internetowa platforma współpracy B2B pomiędzy inSolutions s.c. a Partnerami w obszarze prowadzenia obsługi IT oraz automatycznego, technicznego monitoringu infrastruktury informatycznej i systemowej dla umożliwienia ruchu ciągłego firm partnerskich
 
Nazwa beneficjenta : inSolutions s.c. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof
 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-154/14-00
 Wartość projektu : 415 200,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 290 640,00
Okres realizacji : styczeń 2015 – wrzesień 2015
 
Opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie internetowej platformy serwisowej działającej w trybie B2B dedykowanej dla automatyzacji obsługi procesów serwisowych, zdalnego administrowania infrastrukturą w trybie 7/24, wymiany dokumentów technicznych i biznesowych oraz integracji pomiędzy modułem HelpDesk i modułem Finansowo-Księgowym Wnioskodawcy oraz jego partnerów biznesowych. 
 
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego