Dotacje unijne RPO WSL

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 
Poprawa konkurencyjności Firmy InSolutions poprzez wprowadzenie na rynek 
innowacyjnej aplikacji mobilnej przeznaczonej na najnowsze platformy systemowe
 
Nazwa Beneficjenta: inSolutions s.c. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof 
Wartość projektu: 360 759,00 zł 
Wartość dofinansowania: 175 980,00 zł
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Program Operacyjny w ramach RPO WSL 2014-2020

Oś priorytetowa - 3. Konkurencyjność MŚP

Działanie - 3.2. Innowacje w MŚP 
 
Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej
 
INSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 Umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DH/16-005
 Wartość projektu : 724 700,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 326 115,00 zł
Okres realizacji : styczeń 2017 – październik 2017
 
 
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
Komunikat 1
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
nr . 01/mar/2017 z dnia 19.03.2017 w ramach projektu
 
Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP
 
W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym Zadanie 1 (WYD007) - Oprogramowanie klasy CAD/CAM wymagane do projektowania prototypowego zestawu dla platformy programowo – sprzętowej.
 
Będzie realizowane przez firmę DPS Software Sp. z o.o. , która złożyła najkorzystniejszą ofertę.
 
 
 
Komunikat 2
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
 
nr . 02/maj/2017 z dnia 26.05.2017 w ramach projektu
 
Przygotowanie platformy programowo – sprzętowej analizy aktywności obiektów (ludzi/rzeczy) z wykorzystaniem mikrolokalizacji opartej na technologii Bluetooth Low Energy wraz z możliwością rozszerzenia oferty produktowej
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność MŚP, 3.2. Innowacje w MŚP
 
W związku z zakończeniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym: Zadanie 1:
 
(WYD002) – Drukarka 3D. – 1 szt.
 
(WYD006) – Kartridże niezbędne do eksploatacji Drukarki 3D. – 10 szt.
 
(WYD008) – Oscyloskop wymagany do diagnozowania, projektowania układów elektronicznych oraz obserwacji przebiegów elektrycznych (komunikacja, stany logiczne itp.). – 1 szt.
 
(WYD009) –  Multimetr wymagany do projektowania podzespołów elektronicznych. – 1 szt.
 
(WYD010) – Miernik cęgowy wymagany do projektowania podzespołów elektronicznych. – 1 szt.
 
(WYD011) – Stacja lutownicza 3w1 wymagana do wykonywania prototypów elektronicznych. – 1 szt.
 
(WYD012) – Zestaw uruchomieniowy AVR wymagany do testowania oprogramowania dla zaprojektowanych układów elektronicznych. – 1 zest.
 
(WYD013) –  Zestaw startowy Intel Edison + arduino breakout dla zwiększenia skalowalności systemu. – 1 zest.
 
(WYD014) – Zestaw elektronicznych Beaconów wymagane do prototypowania platformy programowo-sprzętowej. – 1 zest.
 
(WYD015) – Stacja robocza dla CAD. – 1 komp.
 
Będzie realizowane przez firmę Agencja Informatyczna SPRINTER s.c. z Opola , która złożyła najkorzystniejszą ofertę.