Import towarów i cenników

inDodatki -Import towarów i cenników. Rozwiązania dla InsERT.

 

inDodatki - Import towarów i cenników to program umożliwiający import danych z plików o różnym formacie (Excel, CSV, DBF, inne). Dodatek do InsERT GT pozwala na dodawanie lub aktualizowanie istniejącej kartoteki towarów. Program posiada możliwość określenia i zapisania różnych schematów importu dla różnych plików, dzieki czemu nie ma potrzeby każdorazowej parametryzacji dla importowanego pliku. 


inDodatki - Import towarów i cenników  posiada wbudowany mechanizm wykrywania błędów w importowanych danych, co pozwala na zastosowanie wskazanego przez użytkownika działania w postaci zatrzymania, kontynuacji lub wyświetlenia błędu w procesie importu. Plik logu importu jest zapisywany we wskazanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym. 

 

Import towarów i cenników umożliwiaja importowanie i aktualizowanie kartoteki towarów i ich cen według indywidualnego schematu. Dzięki programowi możliwe jest importowanie wartości ogólnych w tym m.in.: symbol, nazwa, opis, producent, dostawca, podstawowy, grupa, uwagi oraz wszystkie poziomy cen. Ponadto program umożliwia import cech, kodów kreskowych i pól własnych. inDodatki - Import towarów i cenników pozwala również na import zdjęć. Domyślny dostawca może być wybrany dla schematu importu lub wczytany z pliku źródłowego.