Korzyści z Navireo

ROZWIŃ SKRZYDŁA I WSKOCZ NA WYŻSZY POZIOM ZARZĄDZANIA Z SYSTEMEM ERP - NAVIREO


Zwiększenie efektywności sprzedaży dzięki Navireo - Dzięki Navireo można dotrzeć do klientów na wiele sposobów.  System ERP wspiera sprzedaż w sklepach i hurtowniach, w terenie, sklepie internetowym oraz na aukcjach internetowych. Możliwe jest również prowadzenie rozbudowanych kampanii marketingowych dzięki współpracy Naviero z systemem Microsoft CRM 4.0.

Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki Navireo - Automatyzacja rutynowych czynności w Navireo przyspiesza wykonywanie zadań, a tym samym sprzyja zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów firmy (pracowników, środków trwałych itd.).

Lepsze zarządzanie magazynem dzięki Navireo - Navireo precyzyjnie odzwierciedla stan towarów w magazynach. Dokładnie wiadomo, kiedy poziom zapasów spada poniżej założonego stanu minimalnego i kiedy należy zamówić towar u dostawcy. System pozwala sprawdzić terminy ważności produktów.

Szybki dostęp do informacji w Navireo - W Navireo obowiązuje zasada jednokrotności wprowadzania danych. Informacje raz wprowadzone do systemu swobodnie przepływają pomiędzy poszczególnymi modułami systemu. Wszystkie moduły współpracują w oparciu o jedną wspólną bazę danych. Wszelkie strategiczne informacje biznesowe firmy znajdują się w jednym zintegrowanym systemie, co zapewnia wygodniejszą i szybszą pracę.

Dostosowanie Navireo do potrzeb przedsiębiorstwa
  - Otwartość i konfigurowalność systemu Navireo umożliwia na stworzenie indywidualnego i „szytego na miarę” systemu informatycznego, które wesprze działalność przedsiębiorstwa. Do Navireo mogą zostać zaimplementowane  dedykowane rozwiązania dodatkowe, które są niezbędne ze względu na specyfikę działalności bądź skomplikowane i rozbudowane procesy biznesowe.

Usprawnienie obiegu dokumentów dzięki Navireo - System daje możliwość oprogramowania obiegu dokumentów w firmie za pomocą zdarzeń oraz oprogramowania ścieżki postępowania dla pracownika.

Obniżenie kosztów działalności dzięki Navireo
- Navireo umożliwia lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Rozbudowany moduł generujący zestawienia i raporty pomaga kadrze zarządzającej podejmować decyzje w oparciu o aktualny stan firmy.

Szybki proces wdrożenia systemu Navireo - Intuicyjny i ergonomiczny interfejs skraca czas potrzebny na przeszkolenie personelu z obsługi programu. Wszystkie ustawienia wykonywane są w jednym miejscu - pulpicie konfiguracyjnym. Wiele prac wdrożeniowych można wykonać zdalnie, przez Internet.