Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo to program przeznaczony dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów) lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz nexo pozwala na samodzielne prowadzenie dokumentacji działalności firmy, sprawdza się również w biurach rachunkowych.


Rachmistrz nexo to nowoczesny system pozwalający na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w bardzo elastyczny sposób. Elastyczność przejawia się również w obsłudze finansów, rozrachunków, a także wynagrodzeń. Istnieje możliwość eksportu danych do programu Płatnik. System jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy umożliwiające przygotowanie schematów dekretacji dokumentów finansowych i handlowych dzięki czemu dekretacja odbywa się automatycznie. Dużą zaletą Rachmistrza nexo jest również obsługa deklaracji skarbowych wraz z załącznikami i wysyłką w formie elektronicznej. System umożliwia ewidencję i rozliczenia VAT zarówno zakupów jak i sprzedaży ( w tym sprzedaż marża), prowadzenie rozliczeń metodą kasową czy korekty VAT nieterminowych płatności.

 

System Rachmistrz nexo to również naliczanie i dekretacji amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypisanych na miejsca użytkowania z możliwością wydruku tabel i planów amortyzacji. Poza ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych istnieje możliwość ewidencji wyposażenia i remanentów. System wyróżnia się zaawansowaną obsługą rozliczeń właścicielskich. System oferuje użytkownikom możliwości wystawiania i drukowania deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT. System wyposażony jest również w ewidencję i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest tworzenie raportów kasowych i obsługa operacji kasowych (gotówkowych i bezgotówkowych – karta płatnicza, bony).

 

 KUP PROGRAM RACHMISTRZ NEXO >>

 

Zobacz jakie możliwości dodatkowe daje rozszerzona wersja – Rachmistrz nexo PRO

 
System Rachmistrz nexo jest systemem zintegrowanym z systemem Subiekt nexo. Posiada możliwość wymiany i automatycznej dekretacji dokumentów przez Internet z Subiektem nexoGratyfikantem GT.
 

Zaliczka miesięczna PIT w systemie Rachmistrz nexo