Rewizor nexo PRO

InsERT nexo PRO (Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo PRO) – rozszerzone wersje programów z linii nexo. O ich atrakcyjności świadczy elastyczność, dodatkowe funkcje, możliwość rozbudowy i większe możliwości konfiguracji. Firmy oczekujące dopasowania systemów do indywidualnych potrzeb, szerokiej funkcjonalności i możliwości definiowana własnych raportów, wzorców wydruku, słowników itp. powinny wybrać linię nexo PRO.Rewizor nexo PRO - dodatkowa funkcjonalność:
•    Sfera dla Rewizora nexo;
•    zaawansowane pola własne;
•    raporty własne i wydruki własne;
•    plan kont: możliwość definiowania konta z wieloma poziomami kartotek księgowych, możliwość definiowania kolejnego poziomu analityk o stałej bądź zmiennej długości do kont kartotekowych;
•    definiowanie własnych typów amortyzacji;
•    dodatkowe rodzaje rozliczeń właścicielskich: przychód z innej działalności, inne źródła przychodu, odliczenia;
•    schematy dekretacji dokumentów: inna pozarolnicza działalność (na zasadach ogólnych), inne ulgi (na zasadach ogólnych), wynajem bądź dzierżawa (na zasadach ogólnych);
•    schematy importu – dodatkowe możliwości dekretacji dokumentów, m.in.  możliwość warunkowego wyznaczenia daty zapisu, daty zdarzenia, wartości numeru dokumentu, podmiotu, typu zapisu, trybu dekretacji rozrachunków, kolumny zapisu w KPiR, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki, rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki; 
•    schematy importu – dodatkowe możliwość dekretacji do ewidencji VAT: możliwość warunkowego wyznaczenia daty wystawienia, daty dostawy/otrzymania, wartości numeru dokumentu, podmiotu, trybu dekretacji rozrachunków, rejestru VAT, typu transakcji VAT w zależności od spełnionych warunków, miesiąca obowiązku podatkowego w zależności od spełnionych warunków, kwoty do dekretacji w oparciu o dodatkowe warunki. rodzaju kursu dla kwoty w walucie w oparciu o dodatkowe warunki, możliwość warunkowego określenia opisu zdarzenia gospodarczego;
•    ewidencje VAT: otwarty słownik transakcji VAT, możliwość określenia metody zwolnionej, operacja sprawdzenia progu zwolnienia z VAT;
•    sesje kasowe umożliwiające kontrolę kasjera (w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);     
•    ewidencja sesji rozliczeniowych, czyli zbioru rozliczeń tworzona automatycznie podczas dokonywania rozliczeń; 
•    rozrachunki ratalne;
•    rozliczenia wielowalutowe (np. EUR - USD);
•    własne rodzaje rozrachunków.