Serwis + Gwarancje

inDodatki - Serwis + Gwarancje - zarządzanie i obsługa serwisu - dodatek dla Subiekta GT

 

Program ten jest przeznaczony  dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń. Pozwala na generowanie i drukowanie kart gwarancyjnych na podstawie dokumentów (FS, PA, PZ, WZ). inDodatki - Serwis posiada wbudowany kreator wydruku etykiet samoprzylepnych.

Program składa się z pięciu modułów:

1. ZGŁOSZENIA –
tu wprowadza się zgłoszenia dostarczenia urządzeń  do serwisu,  a każde  zgłoszenie można przekształcić w zlecenie.
2.  ZLECENIA  –
tutaj  widać  zlecenia  i można  dodać nowe, które później przekazywane są do naprawy, przesyłane  do serwisu  zewnętrznego lub wydawane klientowi.
3. NAPRAWY –
w trakcie naprawy,  do urządzenia z danego  zlecenia  można przypisać wykonane  czynności i zużyte części oraz obliczyć koszty naprawy.
4. WYSŁANE –
zarządzanie wysyłkami urządzeń  do serwisów zewnętrznych. Przyjmując urządzenie, decydujemy, czy jest gotowe do wydania klientowi, czy też jego naprawa będzie kontynuowana.
5. GWARANCJE (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) - 
umożliwia wybór z dokumentu pozycji,  które   mają   być  uwzględnione  na   karcie  gwarancyjnej   oraz  zmianę  ich  danych  -  nazwa urządzenia, okres gwarancji, numer  seryjny. Pozwala na rozbicie jednej  pozycji dokumentu na poszczególne sztuki.

Najważniejsze  korzyści z użytkowania inDodatku:

•  przegląd  i kontrola nad  wykonywanymi  czynnościami serwisowymi,
•  sprawne  informowanie klientów o rozpoczęciu naprawy, jej zakończeniu  lub wysłaniu urządzenia do serwisu  za pomocą  generowanego automatycznie e-maila,
•  wydruk protokołów  przyjęcia  i wydania  urządzeń z serwisu, sprawozdania z naprawy  lub listy wysyłek urządzeń  do serwisów  zewnętrznych w danym okresie,
•  dokładniejsze śledzenie  etapu zlecenia  - definiowanie własnych etapów zleceń, a także elementów listy kontrolnej  zlecenia,
•  własna  kartoteka urządzeń,  do  której  można  dodawać urządzenia lub importować  je z Subiekta nexo/GT,
•  generowanie faktury  lub paragonu za naprawę  - opcja  wymaga  Sfery dla  Subiekta  GT / Subiekta nexo PRO.

W przypadku  bardziej  zaawansowanych potrzeb proponujemy dedykowane, zintegrowane rozwiązania serwisowe.