<

Zamówienia do dostawców

inDodatki - Zamówienia do dostawców - generowanie zamówień na podstawie sprzedaży i stanów minimalnych - dodatek do Subiekta GT

 

inDodatki - Zamówienia do dostawców to rozwiązanie dla Subiekta GT ułatwiające tworzenie dokumentów ZD. Na podstawie wybranych kryteriów tworzone jest automatycznie zestawienie towarów z podaną wielkością sprzedaży w danym okresie oraz aktualnym stanem magazynowym.

Generowanie zamówień do dostawców w Subiekcie GT odbywa się poprzez automatyczne wyliczenie zapotrzebowania na podstawie wybranych kryteriów z możliwością ręcznej edycji.

 

Kryteria obliczania zapotrzebowania:

  • na podstawie dowolnego okresu,
  • na podstawie dokumentów WZ,
  • sprzedaż na podstawie określonej liczby tygodni,
  • pomniejszenie zamówienia o stany aktualne,
  • pomniejszenie zapotrzebowania o niezrealizowane zamówienia ZD,
  • powiększenie o rezerwacje,
  • powiększanie o niezrealizowane zamówienia ZK z możliwością ograniczenia po terminie realizacji,
  • uwzględnienie stanów minimalnych,
  • obsługa minimum logistycznego.

 

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia towarów, które znajdą się na zamówieniu do dostawcy. Dodatek dla Subiekta GT oferuje bogate możliwości w zakresie filtrowania listy z towarami. Zamówienia mogą być generowane dla wybranego w programie dostawcy lub dla dostawcy wpisanego jako podstawowy dostawca w kartotece towaru.

 

W programie inDodatki - Zamówienia do dostawców możliwe jest edytowanie zamówień przed ich zatwierdzeniem. Ponadto program pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, z zamówieniem po jego zatwierdzeniu do dostawcy.

 

Ustawienia programu pozwalają na traktowanie komletów jako jednostkowych towarów lub w rozbiciu na składniki.