inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Detektyw

inDodatki - Detektyw - śledzenie zmian w obiektach systemu InsERT - dodatek do Subiekta GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Śledzenie zmian na dokumentach

Program inDodatki - Detektyw to doskonałe narzędzie dla właścicieli firm oraz kierowników, które pozwala na śledzenie i kontrolowanie zmian dokonywanych w dokumentach handlowych, magazynowych, kasowych, operacjach bankowych, blokadzie okresu oraz kartotece kontrahentów, towarów i usług systemu InsERT GT.

Moduły

Program składa się z sześciu modułów:

  • HANDEL  –  zmiany w  dokumentach handlowych i magazynowych,
  • KASA I BANK – zmiany w dokumentach kasowych i operacjach bankowych,
  • BLOKADA OKRESU – założenie, zmiana i usunięcie blokady okresu,
  • TOWARY    –   zmiany w kartotekach towarów i usług,
  • CENY – zmiany cen na wszystkich poziomach cen towarów i usług,
  • KONTRAHENCI – zmiany w kartotekach kontrahentów.
Detektyw - zrzut ekranu

Kluczowe funkcje

inDodatek  - Detektyw  prezentuje szczegółową  historię zmian dokumentów, kartotek  towarów oraz kontrahentów.

Kluczowe funkcje inDodatku - Detektyw:

  • rejestruje i zapamiętuje operacje edycji i usunięcia dokumentów oraz kartotek wraz z wartościami oryginalnymi i wartościami po zmianie,
  • wskazuje użytkownika, który dokonał zmian w dokumentach lub kartotekach,
  • określa datę dokonanych zmian,
  • w przypadku dokumentów handlowych i magazynowych rejestruje zmiany pozycji znajdujących się na dokumentach (dodanie, edycja i usunięcie pozycji).

Dzięki rejestrowaniu zmian blokady okresu możliwe jest łatwe odnalezienie dokumentów, które zostały zmienione pomiędzy jedną a drugą zmianą blokady okresu.

Rozbudowane możliwości filtrowania, a także możliwość personalizacji sposobu prezentowania danych dotyczących zmian dokumentów, pozwalają użytkownikowi dostosować wyświetlanie informacji w czytelny dla niego sposób, a także dokonywać odpowiednich analiz.

Rozwiązanie to umożliwia wykrycie błędów i pomyłek, jak również działań na szkodę firmy.

Uwaga! Przy dużej ilości wprowadzanych zmian istnieje możliwość powiększenia się rozmiaru bazy danych. Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu bufora programu inDodatki - Detektyw.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu