Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ulica Bukowa 13.

I. Definicje


 • Administrator - inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 13, NIP: 6482559251, REGON: 240182995, KRS 0000650171; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie insolutions.pl.

 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu.


I. Dane osobowe


1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego, formularza zapisu na newsletter lub dodając komentarze do opublikowanych w Serwisie artykułów. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel:

 • formularz kontaktowy ma na celu umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik tego potrzebuje,

 • formularz zapisu do newslettera ma na celu umożliwić przesyłanie dodatkowych materiałów, ciekawostek, treści, nagrań video związanych z e-biznesem oraz informować o kursach online tworzonych przez Administratora,

 • formularz komentarza ma na celu umożliwić wyrażenie opinii na temat artykułu i dyskusję na poruszony w nim temat.


2. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest inSolutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 13, NIP: 6482559251, REGON: 240182995, KRS 0000650171; Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem Administratora. Nikt inny nie posiada konta w Serwisie i nie ma dostępu do tych danych.


4. Użytkownik ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail:insolutions@insolutions.pl


II. Powierzenie przetwarzania danych


Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:

 • Oktawave Sp. z o.o., z siedzibą przy przy ul. Domaniewskiej 44a(Platinium 5), 02-672 Warszawa, NIP: PL5213633306, REGON: 146197794, KRS: 0000426334 – w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia został opisany w pliku: https://kb.oktawave.com/Knowledgebase/Article/View/264/0/rozszerzony-opis-aspektow-zwiazanych-z-bezpieczenstwem-platformy-oktawave

 • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

 • Facebook (wykorzystana technologia to pixel Facebooka) – w celu prowadzenia kampanii reklamowych, które są profilowane oraz korzystanie z możliwości remarketingu. Profilowanie oznacza dopasowanie treści reklam do użytkowników, którym mają się wyświetlać. Remarketing pozwala na „przypominanie” o swoim kursie Użytkownikowi, który już interesował się kursem, ale go nie zakupił. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Tu poczytasz jak Facebook dba o bezpieczeństwo danych: https://www.facebook.com/help/592679377575472?helpref=hc_global_nav


 • Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymienione powyżej podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.


  III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:


  a. dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,

  • zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego,

  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego Urządzenia (inny wygląd dla ekranu monitora, inny dla urządzenia mobilnego),

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania Użytkowników,


  • b. przesyłania newslettera i informacji handlowych:

   • przesyłania informacji handlowych poprzez newsletter, jeśli Użytkownik wyraził jasną zgodę na takie działania oraz zrobił to dobrowolnie. W każdej chwili ma możliwość wycofania swojej zgody na te działania kontaktując się z Administratorem wykorzystując do kontaktu adres e-mail: insolutions@insolutions.pl;


   • c. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu


    d. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

    • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]


    • e.prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

     • Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


     • IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies


      1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

      2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

      3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.