inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Import towarów i cenników

inDodatki -Import towarów i cenników. Rozwiązania dla InsERT.

Produkt dostępny
Pobierz demo

Aby pobrać demo, konieczne będzie podanie loginu i hasła. Proszę, użyj poniższych danych:

Login: demo.indodatki
Hasło: insolutions

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Jeżeli chcesz uzyskać czasowe demo na swój NIP, prosimy o kontakt pod adresem insolutions@insolutions.pl.

Rozumiem, pobierz
Wymagania
  • Subiekt GT – od wersji 1.40
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • .NET Framework 4.0
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • Sfera do Subiekta GT
Warunki licencyjne

Licencja na moduł, przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych.

Cena: 549,00 zł netto.

Import danych - formaty plików

inDodatki - Import towarów i cenników to program umożliwiający import danych z plików o różnym formacie (Excel, CSV, DBF, inne). Dodatek do InsERT GT pozwala na dodawanie lub aktualizowanie istniejącej kartoteki towarów. Program posiada możliwość określenia i zapisania różnych schematów importu dla różnych plików, dzieki czemu nie ma potrzeby każdorazowej parametryzacji dla importowanego pliku.

Ochrona przed błędami

inDodatki - Import towarów i cenników posiada wbudowany mechanizm wykrywania błędów w importowanych danych, co pozwala na zastosowanie wskazanego przez użytkownika działania w postaci zatrzymania, kontynuacji lub wyświetlenia błędu w procesie importu. Plik logu importu jest zapisywany we wskazanej przez użytkownika lokalizacji na dysku twardym.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu

Ty decydujesz jakie dane importujesz

Import towarów i cenników umożliwiaja importowanie i aktualizowanie kartoteki towarów i ich cen według indywidualnego schematu. Dzięki programowi możliwe jest importowanie wartości ogólnych w tym m.in.: symbol, nazwa, opis, producent, dostawca, podstawowy, grupa, uwagi oraz wszystkie poziomy cen. Ponadto program umożliwia import cech, kodów kreskowych i pól własnych. inDodatki - Import towarów i cenników pozwala również na import zdjęć. Domyślny dostawca może być wybrany dla schematu importu lub wczytany z pliku źródłowego.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu