inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Indywidualne ceny

inDodatki: Indywidualne ceny - Zarządzanie polityką cenową w Subiekcie GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
 • Microsoft Windows 8 i nowsze
 • .NET Framework 4.6
 • MS SQL 2012 i nowsze
 • Subiekt GT – aktualna wersja
Warunki licencyjne

Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych. Licencja na podmiot - 1199 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 249 netto/rok.

Zaawansowana polityka cenowa

inDodatki - Indywidualne ceny to program rozszerzający zakres prowadzenia polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT o dodatkowe możliwości. inDodatki - Indywidualne ceny pozwala użytkownikom Subiekta GT w sposób kompleksowy zarządzać cenami oraz rabatami dla swoich kontrahentów.

Parametryzacja

inDodatek - Indywidualne ceny pozwala na ustawienie domyślnych parametrów programu (m.in. typy promocji, typ okresu, typ magazyny, poziom cen). Czytelny i konfigurowalny widok listy wszystkich promocji, a także promocji z podziałem na wybranych kontrahentów oraz towary z możliwością sortowania np. wg okresu, aktywności, magazynu itp. sprawia, że użytkownicy mogą w prosty i efektywny sposób zarządzać politykami cenowymi swoich klientów.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu

Reguły

Wszystkie reguły zdefiniowane w programie inDodatki: Indywidualne ceny są automatycznie wykorzystywane podczas wystawiania różnych dokumentów w Subiekcie GT (m.in. faktur, zamówień). Mogą być również zintegrowane z platformą B2B - inTradus. Dzięki temu klient będzie widział swoje ceny, logując się do platformy B2B. Będzie również zamawiać towary po przypisanych mu cenach. Definiowanie i zarządzanie regułami odbywa się w osobnym programie, który umożliwia łatwe dodawanie nowych cen i rabatów oraz przeglądanie i edytowanie już istniejących. Intuicyjna obsługa programu pozwala na dokładne ustalanie różnych typów promocji wg wielu kryteriów.

Indywidualne ceny - zrzut ekranu

Dodatkowe możliwości

Dzięki programowi zakres polityki cenowej i rabatowej rozszerza się o nadanie:

 • indywidualnej ceny z możliwością definiowania różnych poziomów cen, magazynu, okresu oraz waluty,
 • indywidualnego rabatu (narzutu ujemnego) lub narzutu procentowego z możliwością definiowania poziomu cen od jakiej ma być naliczony rabat i w jakim okresie, magazynie oraz walucie,
 • indywidualnego rabatu (narzutu ujemnego) lub narzutu wartościowego z możliwością definiowania poziomu cen od jakiej ma być naliczony rabat i w jakim okresie, magazynie oraz walucie.

Powyższe typy promocji mogą być ustalane dla:

 • dowolnego towaru,
 • grupy towarów,
 • dowolnego kontrahenta,
 • grupy kontrahentów.

inDodatki - Indywidualne ceny posiadają możliwość wyboru jednego z dwóch mechanizmów naliczania indywidualnych cen. Dzięki zastosowaniu dualizmu naliczania program daje większe możliwości parametryzacji, co pozwala na większą elastyczność w określaniu indywidualnych cen.

Indywidualne ceny - zrzut ekranu

I dużo więcej

Dodatkowo program umożliwia:

 • definiowanie indywidualnej ceny lub narzutu (rabatu) na czas nieokreślony,
 • planowanie promocji dla klientów poprzez definiowanie indywidualnych cen lub rabatów z określeniem okresu obowiązywania promocji (od-do; „happy hours”),
 • ustalenie promocji (nadanie indywidualnej ceny lub rabatów) z uwzględnieniem wielu poziomów cen, magazynów bądź waluty,
 • definiowanie priorytetów naliczania odpowiedniej ceny w przypadku, gdy dany towar i klient ma zdefiniowaną więcej niż jedną promocję,
 • wydruk cenników towarów wg ustalonych kryteriów oraz listy promocji dla wybranych kontrahentów na wskazany okres,
 • podgląd towarów, kontrahentów oraz magazynów objętych promocją,
 • zbiorcze wybieranie towarów oraz kontrahentów (multiwybór).
Indywidualne ceny - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele