inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Produkcja Start

Stworzony dla klientów poszukujących taniego i nieskomplikowanego narzędzia, które będzie stanowiło wsparcie w procesie produkcji w połączeniu z Subiektem GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
  • Microsoft Windows 8 i nowsze
  • .NET Framework 4.6
  • MS SQL 2012 i nowsze
  • Subiekt GT – aktualna wersja
  • Sfera dla Subiekta GT
Warunki licencyjne

Licencja przypisana na stanowisko. Pierwsze stanowisko - 1199 PLN netto. Kolejne stanowisko - 649 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 299 PLN netto/rok.

Zarządzanie produkcją

Program inDodatki - Produkcja Start stworzony został dla klientów poszukujących taniego i nieskomplikowanego narzędzia, które będzie stanowiło wsparcie w procesie produkcji w połączeniu z Subiektem GT. Dodatek do Subiekta GT inDodatki - Produkcja Start pozwala na zarządzanie zleceniami kompletacji i dekompletacji.

Produkty

Możliwość definiowania produktów finalnych procesu produkcyjnego.

Produkcja Start - zrzut ekranu

Technologia

Umożliwia tworzenie niezależnych od Subiekta GT technologii wytwarzania produktu, na którą składają się surowce niezbędne do jego produkcji. Ilość surowca można zdefiniować z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Dla jednego produktu możliwość określenia wielu technologii, a także przypisanie konkretnemu klientowi. Możliwość dodawania załączników w dowolnym formacie do określonej technologii. Program pozwala na definiowanie technologii produkcyjnych z określeniem dodatkowych kosztów produkcji (w programie istnieje możliwość tworzenia własnych stawek, stałych które doliczane są jeden raz podczas całego procesu produkcyjnego oraz stawek za jednostkę technologiczną, których sumaryczna wartość zależy od ilości wyprodukowanych sztuk.

Produkcja Start - zrzut ekranu

Zlecenia

Możliwość dodania i podglądu zleceń produkcyjnych. Każdemu zleceniu przypisuje się określoną technologię, w której zlecenie ma być wykonane. Istnieje możliwość podglądu etapu realizacji zlecenia. Moduł umożliwia sprawdzenie zapotrzebowania na surowce niezbędne do wykonania zlecenia, wraz zestawieniem aktualnych stanów na magazynie. Moduł ten umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW i RW związanych ze zleceniem.

Zamówienia

Tutaj znajdują się wszystkie informacje dotyczące zamówień od klientów na produkty. Każde zamówienie daje możliwość wstępnego określenia terminu realizacji. Moduł ten pozwala na wystawienie zlecenia produkcyjnego na podstawie dokumentu ZK - dzięki temu proces generowania sprowadza się zaledwie do kilku kliknięć myszką.

Produkcja Start - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele