inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Prowizje handlowców

inDodatki - Prowizje handlowców - rozliczanie i naliczanie prowizji handlowcom - dodatek do Subiekta GT.

Produkt dostępny
Wymagania
 • Subiekt GT – od wersji 1.40
 • .NET Framework 4.0 SP1
 • Microsoft Windows 7 SP1
 • Sfera dla Subiekta GT
Warunki licencyjne

Licencja przypisana do stanowiska, pierwsze stanowisko 999 PLN netto, kolejne 599 PLN netto.

Wynagradzaj handlowców

Program inDodatki - Prowizje handlowców to dodatek dla Subiekta GT, który umożliwia rozliczanie przedstawicieli handlowych i sprzedawców wynagradzanych w systemie prowizyjnym. Prowizja naliczana jest na podstawie spłat dokumentów w dowolnie wybranym przez użytkownika okresie. Użytkownik ma do wyboru kilka sposobów rozliczania, m.in.: według opiekuna kontrahenta, kategorii, wystawiającego dokument, grupy kontrahenta, cechy kontrahenta lub magazynu.

Naliczanie premii

Jest to rozwiązanie dla Subiekta GT, które posiada możliwość ustalenia dla każdego handlowca progu wartości spłat brutto, po którego przekroczeniu będą naliczane prowizje, a także ustalenie stóp procentowych dla grup towarów. W naliczaniu premii uwzględniane mogą być także spóźnienia w spłatach. Prawo do edycji ustawień rozliczeń i ustawień użytkowników posiada tylko administrator.

Prowizje handlowców - zrzut ekranu

Możliwości

inDodatki: Prowizje handlowców pozwala na:

 • ustalenie progu minimalnego dla handlowca,
 • ustalenie kosztów stałych,
 • ustalenie osobnych prowizji na poszczególne grupy towarów,
 • podgląd szczegółowego rozbicia prowizji na pozycje dokumentu,
 • ustalenie przez operatora czy użytkownik ma mieć możliwość podglądu szczegółów dokumentu w rozbiciu na pozycje,
 • przypisywanie odpowiadającego użytkownikowi sposobu rozliczania i handlowca,
 • oznaczenie wypłaconych prowizji,
 • obniżenie prowizji za spóźnienia w spłatach,
 • tworzenie zestawień sprzedaży według opiekunów kontrahenta w wybranym przez użytkownika okresie,
 • tworzenie zestawień zamówień od klientów (zrealizowanych i niezrealizowanych) dla wybranego opiekuna kontrahenta w wybranym okresie,
 • obliczanie prowizji w przeliczeniu na zł dla spłat w obcej walucie.
Prowizje handlowców - zrzut ekranu