inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: RMK - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

inDodatki - RMK - Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Dodatek do Rewizora GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • .NET Framework 4.0
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • Rewizor GT – od wersji 1.22 SP3
  • Sfera dla Rewizora GT
Warunki licencyjne

Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych. Licencja na podmiot - 899 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 299 netto/rok.

Rozliczaj koszty miedzyokresowe

Rozszerzenie dla InsERT - inDodatki - RMK umożliwia ewidencję i okresowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. W programie można ustalić dowolną ilość rozliczeń. Przy wprowadzaniu należy określić nazwę i opis rozliczenia, dokument źródłowy, kwotę wyjściową, długość okresu, częstotliwości rozliczenia oraz parametry do dekretacji rozliczenia. W dodatku dla Rewizora GT możemy dowolnie definiować dekretowanie danego rozliczenia na kontach z ustaleniem kwoty pozycji dekretu, jako procentu kwoty jednostkowej lub kwoty stałej. Na podstawie wprowadzonych parametrów tworzony jest harmonogram rozliczenia z możliwością edycji kwot.

Kalendarz dekretacji

W programie dostępna jest lista z kalendarzem rozliczeń do dekretacji. Możliwa jest grupowa dekretacja w Rewizorze GT wybranych z listy rat rozliczeń. Dodatkowo istnieje dostęp do historii wykonanych rozliczeń wraz z ewidencją daty i numeru dekretów. Podgląd historii możliwy jest z listy zbiorczej lub na poziomie pojedynczego rozliczenia.

RMK - Rozliczenia międzyokresowe kosztów - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele