inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: RMK BR - Rozliczenia międzyokresowe kosztów dla biur rachunkowych

inDodatki - RMK BR - Rozliczenia międzyokresowe kosztów dla biur rachunkowych - Dodatek do Rewizora GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
  • Microsoft Windows 7 SP1
  • .NET Framework 4.0
  • MS SQL 2005 i nowsze
  • Rewizor GT – od wersji 1.22 SP3
  • Sfera dla Rewizora GT
Warunki licencyjne

Licencja startowa na 3 podmioty - 1299 PLN netto. Każdy kolejny podmiot - 349 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 299 netto/rok.

Rozliczaj koszty miedzyokresowe

Rozszerzenie dla InsERT - inDodatki – RMK BR umożliwia ewidencję i okresowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Pozwala na obsługę wielu podmiotów. W programie można ustalić dowolną ilość rozliczeń. Przy wprowadzaniu należy określić nazwę i opis rozliczenia, dokument źródłowy, kwotę wyjściową, długość okresu, częstotliwości rozliczenia oraz parametry do dekretacji rozliczenia. W dodatku dla Rewizora GT możemy dowolnie definiować dekretowanie danego rozliczenia na kontach z ustaleniem kwoty pozycji dekretu, jako procentu kwoty jednostkowej lub z możliwością edycji kwot.

Kalendarz dekretacji

Rozszerzenie dla InsERT - inDodatki – RMK BR umożliwia ewidencję i okresowe księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów. Pozwala na obsługę wielu podmiotów. W programie można ustalić dowolną ilość rozliczeń. Przy wprowadzaniu należy określić nazwę i opis rozliczenia, dokument źródłowy, kwotę wyjściową, długość okresu, częstotliwości rozliczenia oraz parametry do dekretacji rozliczenia. W dodatku dla Rewizora GT możemy dowolnie definiować dekretowanie danego rozliczenia na kontach z ustaleniem kwoty pozycji dekretu, jako procentu kwoty jednostkowej lub z możliwością edycji kwot.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dla biur rachunkowych - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele