inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Serwis + Gwarancje

inDodatki - Serwis + Gwarancje - zarządzanie i obsługa serwisu - dodatek dla Subiekta GT

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
 • Microsoft Windows 8 i nowsze
 • .NET Framework 4.6
 • MS SQL 2012 i nowsze
 • Subiekt GT – aktualna wersja
 • Sfera dla Subiekta GT
Warunki licencyjne

Licencja przypisana na stanowisko. Pierwsze stanowisko Serwisu - 799 PLN netto. Kolejne stanowisko Serwisu - 399 PLN netto. Moduł Gwarancje - 499 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 249 PLN netto/rok.

Sprawnie zarządzaj naprawami i zleceniami serwisowymi

Program ten jest przeznaczony dla firm prowadzących serwis lub serwis posprzedażowy. Umożliwia sprawne zarządzanie zleceniami serwisowymi i naprawami urządzeń. Pozwala na generowanie i drukowanie kart gwarancyjnych na podstawie dokumentów (FS, PA, PZ, WZ). inDodatki - Serwis posiada wbudowany kreator wydruku etykiet samoprzylepnych.

Serwis i gwarancja - zrzut ekranu

Moduły

Program składa się z pięciu modułów. Są nimi:

 • ZGŁOSZENIA – tu wprowadza się zgłoszenia dostarczenia urządzeń do serwisu, a każde zgłoszenie można przekształcić w zlecenie.
 • ZLECENIA – tutaj widać zlecenia i można dodać nowe, które później przekazywane są do naprawy, przesyłane do serwisu zewnętrznego lub wydawane klientowi.
 • NAPRAWY – w trakcie naprawy, do urządzenia z danego zlecenia można przypisać wykonane czynności i zużyte części oraz obliczyć koszty naprawy.
 • WYSŁANE – zarządzanie wysyłkami urządzeń do serwisów zewnętrznych. Przyjmując urządzenie, decydujemy, czy jest gotowe do wydania klientowi, czy też jego naprawa będzie kontynuowana.
 • GWARANCJE (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) - umożliwia wybór z dokumentu pozycji, które mają być uwzględnione na karcie gwarancyjnej oraz zmianę ich danych - nazwa urządzenia, okres gwarancji, numer seryjny. Pozwala na rozbicie jednej pozycji dokumentu na poszczególne sztuki.
Import towarów i cenników - zrzut ekranu

Korzyści

Najważniejsze korzyści z użytkowania inDodatku:

 • przegląd i kontrola nad wykonywanymi czynnościami serwisowymi,
 • sprawne informowanie klientów o rozpoczęciu naprawy, jej zakończeniu lub wysłaniu urządzenia do serwisu za pomocą generowanego automatycznie e-maila,
 • wydruk protokołów przyjęcia i wydania urządzeń z serwisu, sprawozdania z naprawy lub listy wysyłek urządzeń do serwisów zewnętrznych w danym okresie,
 • dokładniejsze śledzenie etapu zlecenia - definiowanie własnych etapów zleceń, a także elementów listy kontrolnej zlecenia,
 • własna kartoteka urządzeń, do której można dodawać urządzenia lub importować je z Subiekta nexo/GT,
 • generowanie faktury lub paragonu za naprawę - opcja wymaga Sfery dla Subiekta GT / Subiekta nexo PRO.

W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb proponujemy dedykowane, zintegrowane rozwiązania serwisowe.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele