inDodatki dla Subiekta GT

inDodatki: Zamówienia do dostawców

inDodatki - Zamówienia do dostawców - generowanie zamówień na podstawie sprzedaży i stanów minimalnych - dodatek do Subiekta GT.

Pobierz demo

Demo jest przeznaczone dla testowego podmiotu Subiekt GT o NIP 1111111111. Uzyskaj czasowe demo na swój NIP - napisz na insolutions@insolutions.pl.

Testuj inDodatki na kopii bazy danych.

pobierz

Pobierz najnowszą wersję

Jeśli potrzebujesz starszej wersji dodatku, napisz do nas.

Wymagania
 • Microsoft Windows 8 i nowsze
 • .NET Framework 4.6
 • MS SQL 2012 i nowsze
 • Subiekt GT – aktualna wersja
 • Sfera dla Subiekta GT
Warunki licencyjne

Licencja przypisana do podmiotu, nie posiada ograniczeń stanowiskowych. Licencja na podmiot - 599 PLN netto. Abonament na ulepszenia - 149 netto/rok.

Twórz dokumenty ZD

inDodatki - Zamówienia do dostawców to rozwiązanie dla Subiekta GT ułatwiające tworzenie dokumentów ZD. Na podstawie wybranych kryteriów tworzone jest automatycznie zestawienie towarów z podaną wielkością sprzedaży w danym okresie oraz aktualnym stanem magazynowym. Generowanie zamówień do dostawców w Subiekcie GT odbywa się poprzez automatyczne wyliczenie zapotrzebowania na podstawie wybranych kryteriów z możliwością ręcznej edycji.

Import towarów i cenników - zrzut ekranu

Zapotrzebowanie

Kryteria obliczania zapotrzebowania:

 • na podstawie dowolnego okresu,
 • na podstawie dokumentów WZ,
 • sprzedaż na podstawie określonej liczby tygodni,
 • pomniejszenie zamówienia o stany aktualne,
 • pomniejszenie zapotrzebowania o niezrealizowane zamówienia ZD,
 • powiększenie o rezerwacje,
 • powiększanie o niezrealizowane zamówienia ZK z możliwością ograniczenia po terminie realizacji,
 • uwzględnienie stanów minimalnych,
 • obsługa minimum logistycznego.
Import towarów i cenników - zrzut ekranu

Możliwości

Możliwości inDodatku:

 • Użytkownik ma możliwość zaznaczenia towarów, które znajdą się na zamówieniu do dostawcy.
 • Dodatek dla Subiekta GT oferuje bogate możliwości w zakresie filtrowania listy z towarami.
 • Zamówienia mogą być generowane dla wybranego w programie dostawcy lub dla dostawcy wpisanego jako podstawowy dostawca w kartotece towaru.
 • W programie inDodatki - Zamówienia do dostawców możliwe jest edytowanie zamówień przed ich zatwierdzeniem.
 • Program pozwala na automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail, z zamówieniem po jego zatwierdzeniu do dostawcy.
 • Ustawienia programu pozwalają na traktowanie komletów jako jednostkowych towarów lub w rozbiciu na składniki.
Import towarów i cenników - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele