inDisplayer - Nowoczesna platforma digital signage

inDisplayer - Nowoczesna platforma digital signage

Podczas tegorocznych targów Polagra Tech zaprezentowaliśmy naszą nową aplikację - inDisplayer.

Digital Signage to zestaw narzędzi, który pozwala docierać z komunikacją wizualną do klientów, przy pomocy wielu nośników.

Podczas tegorocznych targów Polagra Tech zaprezentowaliśmy naszą nową platformę digital signage - inDisplayer, która daje możliwość natychmiastowego zaprezentowania materiałów reklamowych lub wizerunkowych klientom w punktach sprzedaży. Dzieje się to w sposób zautomatyzowany, zaplanowany, a zarządzanie wszystkimi urządzeniami odbywa się z jednego miejsca. Treści mogą być wyświetlane w danym dniu, o konkretnej godzinie, zgodnie z określonym harmonogramem, na konkretnym nośniku.

Przy wykorzystaniu inDisplayera możliwe jest prowadzenie spójnej komunikacji w całej sieci, pokazanie komunikatów nawiązujących do aktualnej sytuacji (real-time marketing) czy testowanie skuteczności różnych typów przekazu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (jak ma to miejsce w przypadku materiałów drukowanych).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacji inDisplayer - skontaktuj się z nami.

Powrót do listy aktualności
logo gazele
logo gazele