Linia InsERT GT

Rewizor GT - InsERT

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

REWIZOR GT - system finansowo-księgowy

Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej. Przeznaczony zarówno dla samodzielnych księgowych jak i biur rachunkowych.

Rewizor GT posiada pełną gamę funkcji potrzebnych do sprawnego prowadzenia księgi handlowej: od zarządzania planami kont i rozrachunkami poprzez dekretację i księgowanie do obsługi środków trwałych.

Szybki i łatwy w obsłudze

Rewizor GT jest programem niezwykle prostym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najwyższą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi wdrożeniowemu początek pracy z programem nie sprawi trudności nawet mniej wprawnym użytkownikom.

Kontrola wydań magazynowych - zrzut ekranu

Integracja z programami z linii InsERT GT

Rewizor GT to część składowa systemu InsERT GT - w pełni zintegrowanego pakietu programów do prowadzenia firmy z sektora MSP, zawierającego także program do obsługi sprzedaży - Subiekt GT. W Rewizorze GT możliwa jest podstawowa obsługa płac dzięki dołączanemu bezpłatnie programowi mikroGratyfikant GT.

Więcej możliwości

Dla wymagających użytkowników systemu magazynowo - sprzedażowego stworzone zostały autorskie rozwiązania dla Subiekta GT pod wspólną nazwą inDodatki dla InsERT, które rozszerzają oraz uzupełniają funkcjonalność programu.

zdjęcie do opisu rachmistrz

Najważniejsze cechy Rewizora GT:

 • elastyczne zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek, obsługa kont pozabilansowych,
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane, automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych,
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT,
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne,
 • automatyczne tworzenie dekretów księgowych za pomocą dekretacji kontekstowej i importu; rozbudowane schematy importu; szczególne wsparcie dla użytkowników pracujących jednocześnie na Subiekcie GT i Rewizorze GT (moduł Dokumenty do dekretacji),
 • funkcje specjalnie przygotowane dla biur rachunkowych: obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych, przenoszenie planów kont z innych podmiotów, zbiorcze operacje na licencjach, import dokumentów z pliku wygenerowanego przez zdalnego Subiekta GT, archiwizacja wszystkich podmiotów jednocześnie i inne,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych,
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych,
 • tworzenie wydruków graficznych (wszystkie) i tekstowych (główne); zaawansowane zarządzanie wydrukami graficznymi z poziomu programu,
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy,
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku, współpraca z innymi programami firmy InsERT.
logo gazele
logo gazele