Linia InsERT nexo

Rachmistrz nexo

Rachmistrz nexo to program przeznaczony dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów) lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wymagania
  • komputer z procesorem Core2Duo
  • 4 GB pamięci operacyjnej RAM
  • system operacyjny Windows XP SP3 lub wyższy (zalecany Windows 7 lub wyższy)
  • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 lub wersja wyższa (darmowa edycja Express with Advanced Services lub dowolna wersja pełna)

Rachmistrz nexo to program przeznaczony dla przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość (księga przychodów i rozchodów) lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rachmistrz nexo pozwala na samodzielne prowadzenie dokumentacji działalności firmy, sprawdza się również w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo to nowoczesny system pozwalający na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w bardzo elastyczny sposób. Elastyczność przejawia się również w obsłudze finansów, rozrachunków, a także wynagrodzeń. Istnieje możliwość eksportu danych do programu Płatnik. System jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy umożliwiające przygotowanie schematów dekretacji dokumentów finansowych i handlowych dzięki czemu dekretacja odbywa się automatycznie. Dużą zaletą Rachmistrza nexo jest również obsługa deklaracji skarbowych wraz z załącznikami i wysyłką w formie elektronicznej. System umożliwia ewidencję i rozliczenia VAT zarówno zakupów jak i sprzedaży ( w tym sprzedaż marża), prowadzenie rozliczeń metodą kasową czy korekty VAT nieterminowych płatności.

Subiekt nexo - pudełko

System Rachmistrz nexo to również naliczanie i dekretacji amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypisanych na miejsca użytkowania z możliwością wydruku tabel i planów amortyzacji. Poza ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych istnieje możliwość ewidencji wyposażenia i remanentów. System wyróżnia się zaawansowaną obsługą rozliczeń właścicielskich. System oferuje użytkownikom możliwości wystawiania i drukowania deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT. System wyposażony jest również w ewidencję i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest tworzenie raportów kasowych i obsługa operacji kasowych (gotówkowych i bezgotówkowych – karta płatnicza, bony).

Zobacz jakie możliwości dodatkowe daje rozszerzona wersja – Rachmistrz nexo PRO


Rachmistrz nexo jest systemem w pełni zintegrowanym z systemami Subiekt nexo.

Posiada możliwość wymiany i automatycznej dekretacji dokumentów przez Internet z Subiekt GT. oraz Gratyfikantem GT.

Rachmistrz nexo - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele