Linia InsERT nexo

Rewizor nexo

Rewizor nexo to nowoczesny system umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw, które samodzielnie prowadzą dokumentację działalności. Sprawdza się również w biurach rachunkowych.

Rewizor nexo to nowoczesny system umożliwiający prowadzenie pełnej księgowości. Jest on przeznaczony dla przedsiębiorstw, które samodzielnie prowadzą dokumentację działalności. Sprawdza się również w biurach rachunkowych.

Szeroka funkcjonalność systemuRewizor nexo pozwala użytkownikom na prowadzenie ewidencji VAT i środków trwałych, płac, zaawansowaną obsługę planu kont. System wyróżnia się możliwością automatycznej dekretacji dokumentów oraz elastycznością w obsłudze finansów i rozrachunków. Zaletami systemu Rewizor nexo są także: elastyczne zarządzanie planami kont, możliwość etapowej pracy na okresie obrachunkowym (zapisy do „13 miesiąca”), zaawansowana dekretacja z podziałem dokumentów na dekrety i polecenia księgowania, definiowanie etapów przygotowywania dokumentów (w przygotowaniu, zatwierdzone, zaksięgowane). System umożliwia ewidencję i rozliczenia VAT zarówno zakupów jak i sprzedaży (w tym sprzedaż marża), prowadzenie rozliczeń metodą kasową czy korekty VAT nieterminowych płatności.

Subiekt nexo - pudełko

Rewizor nexo zawiera szereg funkcji odpowiedzialnych za ewidencję wynagrodzeń, ewidencję i rozliczanie rozrachunków, integrację z zapisami VAT i zapisami na konta. Istnieje możliwość eksportu danych do programu Płatnik. System jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy umożliwiające przygotowanie schematów dekretacji dokumentów finansowych i handlowych dzięki czemu dekretacja odbywa się automatycznie. System wyposażony jest również w ewidencję i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest tworzenie raportów kasowych i obsługa operacji kasowych (gotówkowych ii bezgotówkowych – karta płatnicza, bony). Poza ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych istnieje możliwość ewidencji wyposażenia i remanentów. System wyróżnia się zaawansowaną obsługą rozliczeń właścicielskich. System oferuje użytkownikom możliwości wystawiania i drukowania deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT.

System Rewizor nexo jest systemem zintegrowanym z systemem Subiekt nexo,. Posiada możliwość wymiany i automatycznej dekretacji dokumentów przez Internet z Subiektem nexo i Gratyfikantem GT.

Subiekt nexo - zrzut ekranu
logo gazele
logo gazele