enova365 to nowoczesny system ERP pozwalający na elastyczne dopasowanie możliwości do potrzeb korzystającej z niego firmy.


Kadry Płace i HR

Rozwijaj firmę i zatrudniaj pracowników z enova365

Kadry Płace i HR zawiera wszystkie dane o pracownikach (zatrudnionych oraz byłych), zleceniobiorcach, ich rodzinach, czasie pracy i nieobecnościach. Znajduje się tam również informacja o typie zatrudnienia (np. etat, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Rejestrowane w tym module dane i zmiany tworzą historię zatrudnienia. Wszystkie dostępne w tym module listy mają charakter dynamiczny, co oznacza, że pracownicy są automatycznie przenoszeni z jednaj listy na drugą, w zależności od dokonanej zmiany np. przywrócenie umowy o pracę powoduje, że pracownik automatycznie pojawi się na liście zatrudnionych, a zniknie z z listy niezatrudnionych.



Możliwości

check ikona dla obsługi procesów płacowych   

Obsługa procesów płacowych

W module Płace odbywa się obsługa wszystkich czynności związanych z procesami płacowymi takimi jak: definiowanie, naliczanie i tworzenie list płac, automatyczne generowanie wielu list płac w dowolnym okresie rozliczeniowym wraz z tworzeniem niezbędnych dokumentów.

W tym module programu Enova prowadzona jest ewidencja oraz dokonywane jest wyliczanie wynagrodzeń na podstawie umów zleceń i o dzieło. Automatycznie generowane są deklaracje dla Urzędów Skarbowych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40, IFT-1, IFT-1R, PIT-R oraz wszystkich wymaganych przepisami ZUS dokumentów rozliczeniowych. Konfiguracja modułu umożliwia definiowanie składników oraz algorytmów płacowych.

check ikona dla deklaracji PFRON i PIT   

Deklaracje PFRON i PIT

Dane zgromadzone w systemie pozwalają również na przygotowanie deklaracji PFRON oraz wydruk deklaracji PIT. W przypadku deklaracji PFRON możliwe jest ich zapisane do pliku i przesłane do Programu SOD Offline. W programie jest również dostępna lista pomocnych wydruków ZPCHR.

check ikona   

Obsługa wkładów i pożyczek

PKZP (Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa), ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy)

Pracując z modułem kadry i płace w programie enova365, możemy korzystać z funkcji obsługi wkładów oraz pożyczek, z automatyczną ich wypłatą i potrąceniem spłat. Enova posiada również w tym module funkcje definiowania własnych funduszy pożyczkowych.

check ikona   

Deklaracje zgłoszeniowe

W enova 365 jest możliwość przygotowania kompletu deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.: KEDU, DRA, deklaracje zgłoszeniowe, informacje do IWA, ZSWA.

Przygotowane dane mogą zostać automatycznie przesłane z enova365 do Programu Płatnika.

Zapytaj nas o enova365

- Kadry, Płace i HR

Napisz do nas
Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o enova365

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem enova365 w swojej firmie lub masz pytania dotyczące systemu albo procesu wdrożenia, zapraszamy do kontaktu:

Strona kontaktu

Zadzwoń lub napisz: +48 32 370 00 23 handel@insolutions.pl

logo gazele
logo gazele