enova365 to nowoczesny system ERP pozwalający na elastyczne dopasowanie możliwości do potrzeb korzystającej z niego firmy.


Zarządzanie procesami

w enova365

Obszar workflow to integralna część enova365. Pozwala organizować pracę między wieloma osobami z poziomu aplikacji, automatyzować wykonywanie powtarzalnych czynności oraz usprawniać przepływ informacji. Przebieg procesów biznesowych realizowanych w wielu etapach, prowadzony jest według odpowiednio przygotowanego zestawu reguł.

Użytkownicy mają dostęp do list zadań oraz otrzymują powiadomienia o czynnościach do wykonania. Mogą również inicjować procesy i określać warunki ich realizacji. Dzięki graficznej prezentacji procesu każda osoba szybko zorientuje się na jakim etapie są prace, oraz jakie kroki trzeba wykonać, aby cały proces został zrealizowany.Korzyści

check ikona   

Przepływ dokumentów

Moduł wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania dokumentów (DMS). Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie dokument do systemu.
Automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy i pozwala sprawdzać, na jakim etapie przetwarzania jest dany dokument.

check ikona   

Harmonogram zadań

Dzięki Harmonogramowi zadań, system pomaga inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Przy odpowiedniej konfiguracji, system wysyła powiadomienia o zaległych płatnościach czy przypomnienia o konieczności akceptacji dokumentu do osoby za to odpowiedzialnej. Może również wykonywać cykliczne zadania np. importować kursy walut o określonej godzinie.

check ikona   

Panel z zadaniami

Workflow można także traktować jako alternatywny interfejs programu, w którym to program nie tylko informuje o pracy jaką użytkownik powinien wykonać, ale także umożliwia realizacje złożonych zadań w modułach programu, bezpośrednio z poziomu panelu workflow.

check ikona   

Ciągłość pracy

Dzięki wykorzystaniu Workflow masz pewność, iż zadania trafią do odpowiednich osób – nawet w okresach urlopowych czy przy dużej rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności. Działania można monitorować przez Internet. Dzięki temu wiesz, czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany.

check ikona   

Przepływ informacji

Po wykonaniu zadania, system enova365 rozsyła automatycznie powiadomienia z informacją o statusie prac, do odpowiednich osób. Dzięki temu informacje o przebiegu procesu są sukcesywnie dostarczane do kluczowych osób, które na ich podstawie podejmują kolejne decyzje biznesowe i przechodzą do kolejnych działań.

Zapytaj nas

o Zarządzanie procesami

Napisz do nas
Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o enova365

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem enova365 w swojej firmie lub masz pytania dotyczące systemu albo procesu wdrożenia, zapraszamy do kontaktu:

Strona kontaktu

Zadzwoń lub napisz: +48 32 370 00 23 handel@insolutions.pl

logo gazele
logo gazele