enova365 to nowoczesny system ERP pozwalający na elastyczne dopasowanie możliwości do potrzeb korzystającej z niego firmy.


Handel i magazyn

w enova365

Jednym z modułów programu enova365 jest Handel, który umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu oraz pozwala na obsługę wielu magazynów.

W zakresie tego modułu można tworzyć karty towarów i usług, definiować politykę cenową, gromadzić informacje o kontrahentach, bankach i urzędach oraz wystawiać dokumenty handlowe i magazynowe.Możliwości

check ikona dla obsługi procesów płacowych   

Towary i usługi

Kartoteki towarów i usług - pozwalają na wprowadzenie wielu kluczowych danych takich jak kod, nazwa symbol, stawka Vat, jednostki miary (podstawowa oraz dodatkowe z przelicznikami na jednostkę podstawową), kody kreskowe, jedno, listę zamienników, marża detaliczna, narzut hurtowy. Ponadto Enova umożliwia wyświetlenie listy dokumentów handlowych dotyczących danego towaru z poziomu jego kartoteki. Polityka cenowa dla towaru może być oparta o kilka rodzajów cen sprzedaży i metod ich wyliczania. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, dzięki czemu podczas wystawiania dokumentu, zostanie zastosowana cena kontrahenta na ten towar.

check ikona dla deklaracji PFRON i PIT   

Kontrahenci, urzędy i banki

Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy), listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Enowa pozwala również na przeglądanie listy dokumentów dla tego kontrahenta, ewidencję rozliczeń oraz indywidualny cennik z poziomu jego kartoteki.

check ikona   

Zakup

Moduł pozwala na wystawianie następujących dokumentów: faktur zakupu, faktur korygujących (ilościowych i wartościowych), faktur zaliczkowych, zamówień, ofert. Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe można wystawić dokument wewnętrzny naliczający VAT należny.

check ikona   

Sprzedaż

W systemie Enova, w module Handel, można wystawić faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące (ilościowe i wartościowe), faktury proforma oraz zaliczkowe, zamówienia, oferty. Istnieje również możliwość dodawania własnych definicji dokumentów. Każdy dokument może zostać wystawiony w różnych walutach - w tym wypadku Enova korzysta z definiowalnych tabel kursowych lub z tabeli średnich kursów NBP.

    W trakcie wystawiania dokumentów możliwe jest:


  • definiowanie sposobu numeracji,
  • wprowadzenie podziału płatności ze zróżnicowaniem form i terminów,
  • wprowadzenie podziału płatności na płatników,
  • rejestrowanie zapłaty.

Podczas wystawiania dokumentu następuje kontrola limitu kredytowego kontrahenta wraz z blokadą sprzedaży w przypadku jego przekroczenia.

Zapytaj nas o enova365

- Handel i magazyn

Napisz do nas
Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o enova365

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem enova365 w swojej firmie lub masz pytania dotyczące systemu albo procesu wdrożenia, zapraszamy do kontaktu:

Strona kontaktu

Zadzwoń lub napisz: +48 32 370 00 23 handel@insolutions.pl

logo gazele
logo gazele