enova365 to nowoczesny system ERP pozwalający na elastyczne dopasowanie możliwości do potrzeb korzystającej z niego firmy.


Produkcja

w enova365

Produkcja to ważny filar systemu enova365, który pozwala zarządzać procesami produkcji. Najbardziej sprawdza się w przedsiębiorstwach, które opierają produkcje o zdefiniowane technologie i tworzą zlecenia produkcyjne.

Moduł zawiera opcje definiowania operacji wzorcowych, technologii wzorcowych, zleceń produkcyjnych i operacji w zleceniach. Użytkownik znajdzie tam również listę surowców, produktów, półproduktów i kosztów.Możliwości

check ikona dla obsługi procesów płacowych   

Kontrola kosztów

Integracja z modułem handlowo-magazynowym, pozwala na szybką kalkulację kosztów wytworzenia towaru, w oparciu o ostatnią cenę zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty można obliczać w kontekście poszczególnych operacji jak i całych technologii.

check ikona dla deklaracji PFRON i PIT   

Generowanie zamówień

Dzięki powiązaniu zlecenia z innymi dokumentami, które odnoszą się do surowców lub produktów ujętych w zleceniu, możliwe jest wygenerowanie zamówienia na elementy potrzebne do jego realizacji.

check ikona   

Elastyczność

Podczas definiowania zlecenia, wskazanie wzorcowej technologii powoduje utworzenie jej kopii, którą można dowolnie zmodyfikować pod dane zlecenie. Dzięki temu nie zmienia się technologia wzorcowa, a ystem pozwala na elastyczne podejście do realizacji zleceń.

check ikona   

Generacja dokumentów

Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów w miarę postępu realizacji zlecenia. w tym na ilości częściowe.

check ikona   

Przypisanie magazynu

Do surowca i produktu można opcjonalnie przypisać magazyn. Będzie on uwzględniony podczas tworzenie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów ze zlecenia produkcyjnego.

Zapytaj nas o enova365

- Produkcja

Napisz do nas
Skontaktuj się

Dowiedz się więcej o enova365

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem enova365 w swojej firmie lub masz pytania dotyczące systemu albo procesu wdrożenia, zapraszamy do kontaktu:

Strona kontaktu

Zadzwoń lub napisz: +48 32 370 00 23 handel@insolutions.pl

logo gazele
logo gazele