Nowoczesny system informatyczny klasy ERP wspomagający zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Często zadawane pytania

Ile czasu trwa wdrożenie systemu?

Czas wdrożenia systemu z reguły mieści się w przedziale od kilku do kilkunastu tygodni.

Zależy to od wielu indywidualnych czynników, m.in.:

  • złożoności prowadzonego projektu,
  • liczby stanowisk i użytkowników,
  • ilości i złożoności dodatkowych rozwiązań dopisywanych do systemu,
  • posiadanej przez Państwa infrastruktury sprzętowej (modernizacja infrastruktury wydłuża czas wdrożenia).

Jaki jest koszt wdrożenia?

Koszt wdrożenia systemu jest każdorazowo szczegółowo uzgadniany pomiędzy Klientem, a Partnerem firmy InsERT. Jest on uzależniony od bardzo wielu czynników, do których zalicza się między innymi: stopień zróżnicowania profili stanowisk pracowniczych, zakres dodatkowych prac programistycznych oraz ilość niezbędnych szkoleń użytkowników. Ponieważ w skład Navireo wchodzi specjalne narzędzie wspomagające prace wdrożeniowe (Pulpit Konfiguracyjny), to dostosowanie systemu do wymagań poszczególnych pracowników jest stosunkowo proste. Z kolei Sfera Navireo daje dostęp do obiektów biznesowych oraz ich pełnej obsługi, co znakomicie ułatwia wszelkie ewentualne prace programistyczne. Przy projektowaniu systemu położono specjalny nacisk na przejrzystość i intuicyjność interfejsu użytkownika, co wydajnie skraca czas niezbędnych szkoleń. Doświadczenie pokazuje, że rząd kosztów wdrożenia jest zwykle taki, jak wydatek na licencje na oprogramowanie.

Czy możliwe jest wdrożenie systemu przez producenta?

Producent programu – firma InsERT S.A. nie zajmuje się wdrożeniami systemu Navireo. Sprzedaż i wdrożenia systemu są realizowane poprzez rozbudowaną i dobrze zweryfikowaną sieć firm partnerskich na terenie całego kraju.

Jaka jest gwarancja, że partnerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wdrożenia systemu?

Tak, istnieje możliwość bezproblemowego przejścia z systemu InsERT GT na Navireo. Przygotowany został specjalny mechanizm konwertujący dane do nowego systemu. Dzięki konwersji nie ma potrzeby ręcznego uzupełniania danych w nowym systemie, większość istotnych danych zostanie przeniesiona automatycznie. Co istotne, użytkownicy systemu InsERT GT przy zakupie licencji Navireo dostaną specjalny upust.

Czy możliwe jest przejście z systemu InsERT GT na Navireo?

Wieloletnia działalność Insertu na rynku oprogramowania pozwoliła na zbudowanie silnej i doświadczonej sieci partnerskiej. Do współpracy w zakresie Navireo zostały wybrane firmy najbardziej zaawansowane technologicznie i merytorycznie. Każdy z partnerów zobowiązany jest do ukończenia szkoleń organizowanych przez InsERT oraz szkoleń zewnętrznych, pogłębiających ich wiedzę z zakresu implementacji oraz wdrożeń systemów informatycznych. InsERT systematycznie weryfikuje Partnerów, co zapewnia wysoki poziom świadczonych usług.

Migracja do Navireo

POŁĄCZ I ROZSZERZ PROGRAMY INSERT W JEDEN INNOWACYJNY SYSTEM

System ERP – Navireo został stworzony m.in. dla klientów, którym funkcjonalność Subiekta GT oraz pozostałych programów z linii GT firmy InsERT przestała wystarczać. Navireo łączy wszystkie programy z linii GT (Subiekt GT, Gestor GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT) w jeden spójny zintegrowany system modułowy. W Navireo pracownicy działów księgowych, sprzedaży, obsługi klienta, zaopatrzenia oraz kadra zarządzająca będą mogli pracować w jednym, intuicyjnym systemie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności związanych ze zmianą programu.

Możliwości funkcjonalne systemu Navireo zdecydowanie przewyższają możliwości Subiekta GT przede wszystkim dlatego, że jest to system, który można rozbudować i dostosować do potrzeb klienta. W przeciwieństwie do programów z linii InsERT GT, Navireo pozwala na implementację rozwiązań indywidualnych w samym systemie. Dzięki temu system ERP – Navireo staje się systemem dopasowanym do potrzeb firmy. Za pomocą panelu konfiguracyjnego w systemie Navireo można dowolnie dostosować widok oraz uprawnienia poszczególnym pracownikom lub grupie pracowników.

Migracja z Subiekta GT na Navireo odbywa się płynnie, ponieważ mechanizm systemu Navireo umożliwia przeniesienie wszystkich danych (kartoteki, rozrachunki, dokumenty) z Subiekta GT w dowolnym czasie.

W chwili obecnej klienci Navireo, otrzymują zwrot całości kwot zainwestowanych w linię GT. Koszt systemu Navireo uzależniony jest od ilości wybranych licencji oraz zakresu prac dostosowawczych do potrzeb klienta. Navireo licencjonowane jest na zasadzie dostępu do systemu (tj. licencje mogą być przydzielone wielu pracownikom, jednak dostęp do systemu może mieć tylko określona liczba użytkowników jednocześnie, wg wykupionych licencji).

Specjalnie dla użytkowników programów InsERT została przygotowana atrakcyjna oferta sfinalizowania systemu Navireo za pomocą leasingu informatycznego.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze szczegółami zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 

logo gazele
logo gazele